اربعین حسینی

اربعین است ، هنگام میثاق و پیمان دوباره ، کاروان به مقصد میرسد... کودکان این کاروان ، بزرگترین معلمان تاریخ اند و زنان آن استادان صبرو عزت. کاروانی که اسیرانش آزادترین    آزاده گانند ، زنجیریانش پای در رکاب عشق دارند ، دخترانش به مردان همیشه روزگار، درس مردانگی و شجاعت میدهند و کودکانش ، وجاهت کفر را به تمسخر میگیرند و حیثیت ظلم را یکسره بر باد میدهند .( ای عجب از این کاروان که تاریخ را مبهوت کرده است )

فرا رسیدن اربعین حسینی بر عاشقان ابا عبدالله الحسین (ع) به ویژه همکاران گروه معارف تسلیت باد.

/ 0 نظر / 13 بازدید