اشکالات تایپی و متنی کتاب دین و زندگی 3چاپ 90

 

 

 

باسمه تعالی

اشکالات تایپی ومتنی کتاب دین وزندگی 3-چاپ1390

صفحه

 

اشکال

 

تصحیح

 

 

صفحه 75کتاب

 

 

دَخَلَ المدینة

َ

ودخل المدینة

 

- صفحه 75 کتاب

 

 

و الَّذین آمنوا

 

اِنَّ الَّذین ءامنوا

 

- صفحه 143

 

وَ لَو کنتُ

 

و لو کنتَ

 

صفحه 189

 

لا تنکحوا المشرکات

 

و لا تنکحوا المشرکات

 

صفحه 201

 

وَما التنامِن

 

و ما التناهم مِن

 

- صفحه 201

شماره آیه

طور 20

 

طور21

 

- صفحه 151

سوال 1اندیشه و تحقیق درس 12 که مربوط به درس11 می باشد

پاسخ سوال   دردرس 11 می باشد که این سوال باید به درس11 منتقل شود

 

- صفحه 143

 

المُوعظه

 

المَوعظة

 

- صفحه 143

 

قَطّا

 

فظّا

 

 

 منبع:گروه معارف استان فارس

 
/ 0 نظر / 14 بازدید